तू कोण आहेस?- अरुण कोलटकर

तू कोण आहेस?
ती म्हणाली

ज्या शय्यागृहात ती उतरवून ठेवी
झोपण्यापूर्वी तिची नग्नताही
तेथूनच एकदा तिला
मी पळवून आणले
माझ्या मिठीतच तिला जाग आली
पण मला तिने ओळखले नाही
तिचा प्रश्न मला समजला
पण ती भाषा नवखी होती

मी तिला खोटेच नाव सांगीतली
आणि पुन: नव्याने ओळख झाली


-अरुण कोलटकर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates