बरेच काही उगवून आलेले..- धामणस्कर

तुझ्या इच्छेप्रमाणेच
वणवण केल्यानंतर
जरा मागे वळून पाहिले तर
या क्षुद्र जंतूच्या हळव्या पायांना
यदृच्छया चिकटलेल्या परागकणांतून
बरेच काही उगवून आलेले..

- धामणस्कर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates