नको नको रे पावसा- इंदिरा संत

नको नको रे पावसा
असा अवेळी धिंगाणा
घर माझे चंद्रमौळी
आणि दारात सायली;


नको नाचूं तडातडा
असा कौलारावरुन,
तांबेसतेलीपातेलीं
आणू भांडी मी कोठून?


नको करु झोंबाझोंबी
माझी नाजूक वेलण,
नको टाकू फुलमाळ
अशी मातीत लोटून;


आडदांडा नको ये‌उं
झेपावत दारांतून,
माझे नेसूचे जुनेर
नको टांकू भिजवून;


किती सोसले मी तुझे
माझे एवढे ऐक ना,
वाटेवरी माझा सखा
त्याला माघारी आण ना;


वेशीपुढे आठ कोस
जा रे आडवा धावत,
विजेबा, कडाडून
मागे फिरव पंथस्थ;


आणि पावसा राजसा
नीट आण सांभाळून,
घाल कितीही धिंगाणा
मग मुळी न बोलेन;


पितळेची लोटीवाटी
तुझ्यासाठी मी मांडीन,
माझ्या सख्याच्या डोळ्यांत
तुझ्या विजेला पूजीन;


नको नको रे पावसा
असा अवेळी धिंगाणा
घर माझे चंद्रमौळी
आणि दारात सायली..

- इंदिरा संत

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates