पहिले ऊन- धामणस्कर

मला वाटते:
ह्या पहिल्या उन्हाला
केवड्याचा गंध आहे;
पाहिलेस ना ते सावल्यांचे नाग
लांबच लांब
नादावलेले, सुस्त, काळे..

-धामणस्कर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates