बुरशी- सदानंद रेगे

आता उरलंय काय?

एक फ़ुटकी बशी,
एक सफ़रचंदाची फ़ोड,
नि पावावरती बुरशी.

काडी पेटवली
की भिंतीवर
त्यांच्याच आकाशभर सावल्या

काळोखातही जाणवतं
बुरशी
आता फ़रशीवर चढलेय.
बुरशी अशीच चढत जाणारेय.

तेवढंच
फ़क्त
उरलंय.

-सदानंद रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates