निरोप घेताना..- धामणस्कर

डोक्यावरचा
कधीही कोसळू पाहणारया पावसाचा धाक
तिच्या लक्षात येण्यापूर्वीच मी तिचा
निरोप घेतला तेव्हा ती
सहजपणाने म्हणाली, "येताना
मी बरोबर होते;
जाताना एकट्याला
कंटाळा ये‌ईल, नाही?"
"छे ग मी तसा
एकटा असतच नाही : येताना
तू बरोबर होतीस, जाताना
पा‌ऊस!" निर्णायकपणे मी. तर
काही नेमके कळल्यासारखे तिचे डोळे
भरुन आलेले-
माझी हिंस्रता मला
कमालीची विलोभनीय वाटू लागलेली. . .

- धामणस्कर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates