सुमित्राच्या कविता- सौमित्र

तू जागी असशील
म्हणून मीही जागतो आहे रात्र..
मात्र हे पण ठाऊक आहे मला
तू उद्या अनोळखी शहरात असशील
आणि मी माझ्याच शहरात असेन..
निराधार!
खरंच..!
तू याच शहरात आहेस
हा पण किती आधार वाटतो मला..

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates