सकाळी उठोनी


सकाळी उठोनी । चहा-काँफी घ्यावी,
तशीच गाठावी। विज-गाड़ी॥


दाती तृण घ्यावे । हुजूर म्हणून;
दुपारी भोजन। हेची सार्थ ॥


संध्याकाळ होता । भूक लागे तरी,
पोराबाळांवरी । ओकू नये॥


निद्रेच्या खोपटी । काळजीची बिळे,
होणार वाटोळे। हो‌ईल ते॥


कुण्याच्या पायाचा । काही असो गुण;
आपुली आपण। बिडी प्यावी॥


जिथे निघे धूर। तेथे आहे अग्नी;
आम्ही जमद्ग्नी । प्रेतरुपी॥

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates