पेर्ते व्हा- बहिणाबाई


पेरनी पेरनी
आले पावसाचे वारे
बोलला पोपया
पेर्ते व्हा रे, पेर्ते व्हा रे!


पेरनी पेरनी
आभायात गडगड,
बरस बरस
माझ्या उरी धडधड! 


पेरनी पेरनी
आता मिरुग बी सरे.
बोलेना पोपया
पेर्ते व्हा रे, पेर्ते व्हा रे!


पेरनी पेरनी
अवघ्या जगाच्या कारनी.
ढोराच्या चारनी,
कोटी पोटाची भरनी.

-बहिणाबाई

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates