लक्ष लक्ष वेळ- आरती प्रभू

लक्ष लक्ष तूं
अन लक्ष लक्ष वेळ
मी एक अनंताचा चुकला कुणी

लक्ष लक्ष वेळ
तुला रिकामीच पाठवावें,
लक्ष लक्ष वेळ
तुला आठवावें, साठवावें..

मिठी पडतांच तुझी
तुझ्याहून दूर व्हावे;
कुण्या बाहुलीचे दु:ख
तुझ्या डोळ्यात रचावें

पहाटेच्या कळ्यांपाशी
थोडे मागावे इमान,
थोडें सांगावें तुलाही
माझ्या मनाचें प्रमाण..

लक्ष लक्ष तू
अन
लक्ष लक्ष वेळ,
मी एक अनंताचे चुकले पाऊल.

- आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates