आयुष्याची पैरण- नामदेव ढसाळ

आयुष्य पैरणीसारखं खुंटीला टांगता आलं असतं
तर किती बरं झालं असतं

जमीन मोजत आलो पावलांनी
तरीही जगल्यासारखं वाटत नाही
जन्म एकदाच मिळतो माणसाला
नस्त्या गोष्टीत वाया जाई
चुकून आला एखादा
या हमरस्त्याने
तर त्यालाही सांग
बाबा-
मरण्याआधी जगून घे.

- नामदेव ढसाळ

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates