तिला उन्हाची- ना. धों. महानोर

तिला उन्हाची दीठ लागली
म्हणून ती कोमेजून बसली झाडाखाली
- झाडही बेटे रसिक असे की
पानांनी कुरवाळीत बसले तिचिया गाली.

- ना. धों. महानोर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates