ह्या शेताने- ना. धों. महानोर

- ह्या शेताने लळा लाविला असा असा की,
सुखदु:खाला परस्परांशी हसलो-रडलो.
आता तर जा जीवच अवघा असा जखडला
मी त्याच्या हिरव्या बोलीचा शब्द जाहलो.

- ना. धों. महानोर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates