हट्ट- आरती प्रभू

तूं तरी किती हट्टी आहेस?
खिडकीवरचा पडदा लोटून
पापण्यांची लवलव मालवून
एका थरथरत्या वातीचा हुंदका
उरांत दडपून उभी आहेस
तूं तरी किती हट्टी आहेस!

तंग झाल्या तारेवरचा कंप जरा झडूं दे
कंप सुटून कीट झडून फ़ुलें लखलख पडूं दे..

- आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates