भिजकी वही- अरुण कोलटकर

ही वही कोरडी नकोस ठेवू
माझी वही भिजो
शाई फ़ुटो
ही अक्षरं विरघळोत
माझ्या कवितांचा लगदा होवो
या नदीकाठचं गवत गवत खाणारया म्हशींच्या दुधात
माझ्या कवितांचा अंश सापडो

-अरुण कोलटकर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates