अर्थ- पु.शि.रेगे

आणि बसल्यावर
तिचा हात हातात घेताना
अंतर कधी मोजू नकोस.
काळाची एक भलतीच सवय आहे,
पुन्हा मागे फ़िरण्याची..
केवळ दूर मावळतीकडे पहा,
ढगांच्याही सावल्या रंगीत झालेल्या दिसतील..
काही विचारु नकोस, सांगू नकोस.
खाली किसलेली वाळू आहे,
तिच्यातूनही बोट फ़िरु देत.
...इथून आता सारया प्रश्नांना अर्थ आहे.

-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates