लंपट ओले वस्त्र होऊनी- पु.शि.रेगे

लंपट ओले वस्त्र होऊनी
अंग अंग तव लिंपून घ्यावे.
हुळहुळणारे वस्त्र रेशमी
होऊन वर वर घोटाळावे.

भुईवर निखळून नवख्यापरि तुज
दुरून रात्री तसे पाहावे;
पहाट होता पश्मिन्याची
शाल होऊनी तुज छपवावे.

-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates