शिल्प- पु.शि.रेगे

जे सांगायचे 
ते हवे कसे अगदी घट्ट 
बांधेसूद्; 
प्रत्येक शब्दाला एक प्रतिशब्द, 
खुंट्या पिरगाळून 
जागच्या जागी सुतंत्र 
टांगलेला; 
एकंदर ठाण कसे अगदी 
वास्तुशिल्पित. 
पण मध्येच 
जे मधाचे पक्षी येऊन हलकारतात, 
सळंग एखाद्या झाडाची सतारलेली 
नक्षी वेल्हाळते, 
वार्‍याची पताका चित्रावते, 
त्याने सगळी आबोहवा वेगळून जाते 
- मनासारखी. 
शब्दांना 
पटत नाही आपली पहिली ओळख. 
ते बिथरतात 
भलत्याच खुंट्या धरून बसतात्; 
म्हणतात : 
आम्हाला एक नवी भाषा 
घालून द्या. 
मी म्हणतो : हो, हो; 
उगाच त्यांना चुचकारीत.


-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates