देठाचे स्वातंत्र्य- धामणस्कर

फ़ुलाला स्वातंत्र्य आहे कुणाच्याही
ओंजळीत झोकून द्यायचे स्वत:ला
मानायचे मनोमन की
देठाशी आपला संबंधच नव्हता..
देठाचे स्वातंत्र्य एवढेच की
वेदनेतही चेहरा
आत्म्यासारखा निर्लेप ठेवायचा;
फ़ुलाची कुणी चौकशी केली तर म्हणायचे,
"छे, छे. मी नुसता देठच;
पलिकडच्या
फ़ूल असलेल्या देठांना विचारा.."

- धामणस्कर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates