पुष्कळा- पु.शि.रेगे

पुष्कळ अंग तुझं, पुष्कळ पुष्कळ मन,
पुष्कळातली पुष्कळ तू,
पुष्कळ पुष्कळ माझ्यासाठी.

बघताना किती डोळे पुष्कळ तुझे,
देताना पुष-पुष्कळ ओठ,
बाहू गळ्यात पुष्कळ पुष्कळ,
पुष्कळ ऊर,

पुष्कळाच तू, पुष-कळावंती,
पुष्कळ पुष्कळ पुष्कळणारी.

-पु.शि.रेगे

1 comments:

Pratik Pande said...

वाह्..!

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates