उन्हाचे गाणे- धामणस्कर

पाऊस संपल्यानंततरच्या स्वच्छ उन्हात
मी एक लिहीण्यापूर्वीच
ह्या चित्रविचित्र आवाजाच्या पाखरांनी
ते म्हणून टाकलेले
वर-खाली गिरक्या घेत.

- धामणस्कर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates