रहस्य

माझा पुन्हा पुन्हा चिखल होतोय
तुझं चाक अविरत फ़िरतंय
इथून ही मडकी भट्टीत जातील
तिथून ती चुलींवर चढतील
एक दिवस फ़ुटून जातील
याची मला दिक्कत नाही

सबंध पृथ्वीचं खापर
ज्यांच्या माथी फ़ुटणार आहे
त्यांना काय कळणार
चिखलाचं सनातन रहस्य?

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates