आपण दोघे -पु.शि.रेगे

माझाच नव्हे मी तू नसताना;
नव्हे तोच मी तू असताही.
मी कोण.. कोण तू कसे कळावे?
आपण दोघे दोघे नाही..


-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates