शेवगा- सदानंद रेगे

फ़ुलवून पंखा
                  शुभ्र फ़ुलांचा

तुरा टपोरा
                  तलम उन्हाचा

टाकीत टाकीत
                  सुने उसासे

टिपे शेवगा
                  धुंद कवडसे


-सदानंद रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates