ती- ना.धों. महानोर

पाण्यात गोठल्या छाया, काठावर स्तब्ध निवांत
गुडघाभर पाण्यावरती, घुटमळे शेंदरी झाक.

ती लगबग सावरताना
मांड्यात घोळ कवळून
अन नितळ नितळ अंगांचे
पाण्यात सांडले ऊन्ह.

झाडांना फ़ुटले डोळे, मावे न रुप डोळ्यांत
मांड्यात घोळ कवळून ती स्तब्ध उभी ऐन्यात.

-ना.धों.महानोर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates