नि:शब्द- मंगेश पाडगावकर

पाखरु निमूट बसलेलं
डोळे मिटून गच्च रानात
तसे शब्द माझ्या मनात!

चांदण्यांचं अबोलपण
हिरव्या स्तब्ध पानांत
तसे शब्द माझ्या मनात!

म्हणूनच शब्द असे भिजून येतात
खोल खोल नि:शब्दात
रुजून येतात!


- मंगेश पाडगावकर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates