विदूषकाचं मरण- सदानंद रेगे

सकाळी सकाळीच
हसण्याचा आवाज आला
तेव्हाच मी ओळखलं-
वरच्या मजल्यावरचा
विदूषक आटोपला.

प्रेतयात्रा व्यवस्थित
तडक थेट बिनबोभाट
हसत हसत.

त्याच्या अश्रू-अश्रूची
राख झाली
अन आमच्या कवट्या फ़ुटल्या
तरी त्याचं हसू
काही केल्या फ़ुटेना.

विदूषकाने जाताना
हसू मागे ठेवून जावं,
हे त्याला कधी
कळलंच नाही.

-सदानंद रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates