तर काय करायचं?- सौमित्र

परक्या देशात
दिवसाढवळ्या सुनसान रस्त्यावरुन चालताना..
आपल्या देशातले गजबजलेले रस्ते आठवले
                                                         तर काय करायचं....
परक्या देशात
आपलं माणूस  सोबत असताना
एकटं वाटलं  तर काय करायचं
परक्या देशात
आपलं माणूस सोबत असताना
एकटं ’नाही’ वाटलं  तर काय करायचं....
परक्या देशात
आपलं माणूस सोबत असताना
’त्याला’ एकटं वाटू लागलं  तर काय करायचं....
परक्या देशात आपलं माणूस
आधीच एकटं असेल तर काय करायचं
आणि परक्या देशात
आपलं माणूस कुणासोबत असेल
                                           तर काय करायचं?
परक्या देशात
लहानपणी गर्दीत हरवलं होतं म्हणून
आपलं माणूस ओळखीची गर्दी सोडून
अनोळखी गर्दीत आलंय उठून
’हे’ कळल्यावर काय करायचं....
परक्या देशात
आपलं माणूस
खूपच आपलं वाटू लागल्यावर
आपण आपलीच सोबत सोडून दे‌ऊन
हरवून गेलो
आणि सापडलो नाही आपल्यालाच
                                             तर काय करायचं....
परक्या देशात
प्रत्येक मिठीसरशी साठवून घेतला सुगंध आपल्या माणसाचा....
आणि आपल्या देशात
कधीतरी अचानक
सुटला घमघमाट त्या सुगंधाचा
तर काय़ करायचं....
आपल्या देशात
परक्या देशातल्या आपल्या माणसाची
आठवण आली अचानक
आणि हरवून गेला साठवलेला सुगंध
                                                तर काय करायचं....
परक्या देशात
सोबत घालवलेली संध्याकाळ
आपल्या देशात
’संध्याकाळी’ आठवली तर काय करायचं?

खरंच!
परदेशातून
एकटं परतल्यावर
आपल्या देशात
काय करायचं?

-सौमित्र

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates