छंद घोटाळती ओठी- ना.धों.महानोर

छंद घोटाळती ओठी
नाचणभिंगरी
त्याच्या साध्या ओळीसुध्दा
झपाटती भारी

डोक्यावर हिंदळता
देह झाला गाणी
एका कवीच्या डोळ्यांची
डोळ्यांना माळणी

असे कसे डोळे त्याचे
मीही नवेपणी
मेंदी‌ओले हात दिले
त्याला खुळ्यावाणी

तेव्हापासूनचे मन
असेच छांदिष्ट
सये तुला सांगू नये
अशी एक गोष्ट:

त्याच्या ओळी माझ्या ओठी
रुंजी घालू आल्या
रानपाखरासारश्या
तळ्यात बुडाल्या.

-ना.धों.महानोर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates