जोगीण-कुसुमाग्रज

साद घालशील
तेव्हाच ये‌ईन
जितकं मागशील
तितकच दे‌ईन

दिल्यानंतर
देहावेगळ्या
सावलीसारखी
निघून जा‌ईन.

तुझा मुगुट
मागणार नाही
सभेत नातं
सांगणार नाही

माझ्यामधल्या
तुझेपणात
जोगीण बनून
जगत राहीन.

-कुसुमाग्रज

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates