उन्हाळा- शंकर रामाणी


चाफ्याहून तीव्र उन्हाचा वैशाखी घमघमाट
अंतर्बाह्यः चुकल्यामुकल्या पक्ष्याचा सूर आसमंतात
सतारीवर खुडल्यासारखा पिळवटल्यासारखा सखोल,
विखारलेल्या तंद्रीची कर्पूरशुभ्र लय अस्तित्त्व अबोल..
तंद्रीच्याही पल्याड पापणी‌आड दिशा दिशा जवळलेल्या
अज्ञेयाच्या माळावरून आभाळवाटा उधळलेल्या.

-शंकर रामाणी


0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates