भारवाही- आरती प्रभू

भारवाही म्हणून चालताना
विचार करु नये
भार कशाचा वाहतोय त्याचा
सगळा भार वाहून नेताना
एखाद्या गवताच्या हिरव्यागार पात्याला
विचारावं, "तू कसा वाकतोस?"
आणि पहाटेच्या प्रहराला,
उत्तरासाठी हात पुढे करावा त्याच्यासमोर.
हाताच्या तळव्यावर पडेल एक दंवबिंदू नम्रपणे
तीर्थासारखा..
खूप आहे खूप आहे हा दंवबिंदू
प्रेमस्वरुप..
सगळा भार वाहून नेताना.

-आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates