गंधरेखा- पु. शि. रेगे


एक आहे झाड माझे
राठ ज्याच्या जीर्ण शाखा;
साठिषण्मासी परंतू
लाख येती ज्या शलाका.

झाड माझे लाल ज्याला
आग्रहाची लाख पाने;
आणि माझी बंडखोरी
घोषतो मी गात गाणे.

झाड माझे लाखमोली
लाल ज्याला फक्त पाने,
नेणता ये एक त्याला
शुभ्र काही जीवघेणे.

एक, ज्याला जाणीवेच्या
लांच्छनाच्या गंधरेखा;
पाहतो मी ज्यात माझे
झाड, माझ्या आणाभाका.

- पु.शि. रेगे.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates