निनाद- ग्रेस

तुझी भीति वाटावी तसें पारिजातकाचे झाड
निनादानें फ़ुलें सोडून जाणारें
मनाच्या भिंतीआडून कुणीतरी गाणारें
जवळ येऊ नये म्हणून रात्रीचा प्रपंच..
झोपाळ्यावर झोके घ्यावे म्हणजे
नीजही येऊं लागते
पण मोडत नाहीं बुबुळांच्या शुभ्रतेंत
रुतलेला चंद्र...

-ग्रेस

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates