नक्षत्रांचे देणे- आरती प्रभू

गेलें द्यायचें राहून
तुझे नक्षत्रांचे देणे
माझ्यापास आता कळ्या
आणि थोडी ओलीं पानें

आलो होतो हासत मी
काही श्वासासाठी फ़क्त
दिवसांचे आता ओझे
रात्र रात्र सोशी रक्त

आता मनाचा दगड
घेतो कण्हत उशाला
होते कळ्यांचे निर्माल्य
आणि पानांचा पाचोळा.

- आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates