अभिलाषा- पु.शि.रेगे

अभिलाषाच जर दु:ख झाली
तर तिच्यातून नंतर अलगणार-या दु:खाचे
नवीन नाव काय
मी एक विषाचा समुद्रच रिता केला आहे
सगळ्याच दु:खांना आटवायला
-आधीच्या, नंतरच्या.
उरले आहे ते एक रेताड मन
रित्या समुद्रापलीकडची तुझी हाक,
त्या हाकेचा निरस्त आकार.

-पु.शि.रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates