दोन पोक्त पानं- आरती प्रभू

दोन पोक्त पानं:
एक पिवळंगार, दुसरं हिरवंधम्मक,
बाजूबाजूला. दोघांचे देठ एकत्र  थेट.
एकावरल्या रेघा
दुसरं वाचतंय; स्वत:च्या रेघांमधून पसरतंय
पहिल्याच्या अंगात.
दोनच ती. इतरांतही अशी एकत्र दोन कित्येक.
वारा आला की एकत्र सळसळाट सर्वांचा.
पिवळ्या उन्हात पोपटी पानं..
पोक्त झाड उभंच्या उभं.

- आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates