कारण- अनिरुद्ध पुनर्वसु

तो काळ असा होता
आम्ही अगदी फ़ॉर्मात होतो
खोकण्यातसुद्ध मजा होता..
आम्ही खोकताना कुणी बघायचं
यात केवढा charm होता..
आता मात्र जमत नाही
खोकून खोकून जीव जातो..
तरी कुणी बघत नाही,
खोकला काही थांबत नाही,
कारण..
आम्ही वृद्ध झालो

-अनिरुद्ध पुनर्वसु

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates