भय इथले- ग्रेस

भय इथले संपत नाही..मज तुझी आठवण येते
मी संध्याकाळी गातो..तू मला शिकविली गीते


हे झरे चंद्र सजणांचे, ही धरती भगवी माया 
झाडांशी निजलो आपण, झाडांत पुन्हा उगवाया


त्या वेळी नाजूक भोळ्या, वारयाला हसवून पळती
क्षितीजांचे तोरण घेऊन, दारावर आली भरती


तो बोल मंद हळवासा, आयुष्य स्पर्शूनी गेला 
सीतेच्या वनवासातील जणू राघव शेला


देऊळ पलिकडे तरीही, तुज ओंजळ फ़ुटला खांब
थरथरत्या बुबुळापाशी, मी उरला सुरला थेंब


संध्येतील कमल फ़ुलासम, मी नटलो शृंगाराने
देहाच्या भवती रिंगण, घाली निळाईत राने


स्त्रोत्रांत इंद्रिये अवघी, गुणगुणती दु:ख कुणाचे
हे सरता संपत नाही, चांदणे तुझ्या स्मरणाचे


ते धुके अवेळी होते, की परतायची घाई
मेंदूतून ढळली माझ्या, निष्पर्ण तरुंची राई

-ग्रेस

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates