प्रेम करावे


हिरवे हिरवे माळ मोकळे
ढवळ्या ढवळ्या त्यावर गा‌ई
प्रेम करावे अशा ठिकाणी
विसरुनि भीती विसरुनि घा‌ई.


प्रेम करावे, रक्तामधले
प्रेम करावे शुद्ध, पशूसम
शतजन्मांच्या अवसानाने
रक्तामधली गाठावी सम.


प्रेम करावे मुके अनामिक
प्रेम करावे हो‌उनिया तृण
प्रेम करावे असे, परंतू,
प्रेम करावे हे कळल्याविण

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates