सप्रेम द्या निरोप- आरती प्रभू

तो एक वृद्ध माळी गेला पिकून आहे
निद्रीस्त शांतकाय आता पडून आहे


गुंफून शेज त्याची हळूवार पाकळ्यांनी
हा वेल मोग-याचा पानी मिटून आहे


अंगावरी कळ्यांची पसरून शाल गेला
सारा गुलाब आता रोखून श्वास आहे


जा‌ईजु‌ई बसून कोन्यांत दूर कोठे
अस्फुट गीत मंद हूरहूर बोलताहे


वनवेळू वाजताहे एकांतकिर्र ऐसा
माळीच की अखेरी निश्वास टाकताहे


वाजून मेघ जातो घननीळसा विरून
सर्वत्र तो भरून गंभीर नाद आहे


बोले अखेरचे तो: आलो इथे रिकामा
"सप्रेम द्या निरोप, बहरून जात आहे"

- आरती प्रभू

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates