ब्रांकुशीचा पक्षी -सदानंद रेगे

आपल्या कानाचे
पडदे ओरबाडीत
तो गेला एक थोट्याकडे
नि म्हणाला: आता बस
                   त्या पियानोवर.
पियानोच्या पोटात होता
                   ब्रांकुशीचा पक्षी
त्यानं सूर सूर सारे
                    पंखात भरले
नि घेतलं एक
                    सूर्यस्वी उड्डाण
                    त्रिमितीच्या बुरुजावरुन...


-सदानंद रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates