चुकली दिशा तरीही- विंदा करंदीकर

चुकली दिशा तरीही हुकले न श्रेय सारे;
वेड्या मुशाफ़िराला सामील सर्व तारे.

मी चालतो अखंड चालायचे म्हणून;
धुंदीत या गतीच्या सारेच पंथ प्यारे.

डरतात वादळांना जे दास त्या ध्रुवाचे;
हे शीड तोडले की अनुकूल सर्व वारे!

मग्रूर प्राक्तनाचा मी फ़ाडला नकाशा;
विझले तिथेच सारे ते मागचे इशारे.

चुकली दिशा तरीही आकाश एक आहे;
हे जाणतो तयाला वाटेल तेच न्यारे.

आशा तशी निराशाम हे श्रेय सावधांचे;
बेसावधास कैसे डसणार हे निखारे.

-विंदा करंदीकर

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates