रिकामटेकड्याचं एकपात्री- सदानंद रेगे

आज सगळेच कसे
आपापल्या कामात गर्क आहेत!
कुणाचं भाषण..कुणाचं भजन..
कुणाच्या हातात नवा कोरा स्वच्छ झाडू..
आज दुकानात शब्दकोशही शिल्लक नाहीत..
सारंच कसं झालंय out of print
एवढा डोंब उठलाय भंवताली
नि मी.. मी इथं बसून
करतोय काय
तर ओततोय पसापसा
प्रतिमांच्या पखाली..

-सदानंद रेगे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates