सुरमई- किरण येले

तुम्हाला सुरम‌ई माहित आहे का ?
बरोब्बर !
चवदार रसरशीत सुरम‌ई कुणाला माहित नाही ?
पण तुम्ही सुरम‌ईविषयी आणखी काही सांगू शकाल ?
अरे तुम्हाला तर सगळंच माहिती आहे :
तिची चमचमती त्वचा ,
तिचं ताजेपण ओळखण्याची कला,
तिची महागलेली किंमत...
सगळंच.
आता आणखी विचारलं तर तुम्ही सांगालही :
तिला काय केलं म्हणजे ती जास्त चवदार होते ते ,
तिला एखाद्या पार्टीत सर्व्ह करताना कसं सजवावं ते .
किंवा तिला खाण्यापूर्वी कसं मुरवत ठेवावं ते.

पण माफ करा ,
तुम्हाला सुरम‌ईविषयी सगळंच माहित आहे
असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते साफ चूक आहे :
तुम्हाला सुरम‌ईच समुद्रातलं सळसळण माहित नाही ,
तुम्हाला सुरम‌ईला काय आवडतं ते माहित नाही ,
तुम्हाला सुरम‌ई आतल्या आत काय विचार करत असते ते माहित नाही ,
आणि जाळ्यात सापडल्यावर सुरम‌ईची होणारी उलाघाल तर तुम्हाला नक्कीच माहित नाही !

एक सांगतो ,
रागावू नका :
तुम्हाला खरं तर सुरम‌ईची फक्त चव माहीत आहे ,
सुरम‌ई नाही .

आणि जे सुरम‌ईच्या बाबतीत
तेच-
अगदी
तेच-
बा‌ईच्याही.

-किरण येले

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates