सात-सलील वाघ

धूळ पडून राहु दे
धूळ नको झटकू
धुळीवरचा हक्क
ओढून नको घेऊ
पोकळीतली पोकळ स्वप्नं
पोळलेले ओठ
पोळलेले हात
धुळीचा थर
असू दे निवांत

-सलील वाघ

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates