ही माझी प्रीत निराळी - ग्रेस

ही माझी प्रीत निराळी, 
संध्येचे श्यामल पाणी;
दु:खाच्या दंतकथेला,
डोहातून बुडवून आणी.

हाताने दान कराया,
ओंजळीत भरला रंग:
तृष्णेचे तीर्थ उचलतो,
रतिरंगातील नि:संग..

शपथेवर मज आवडती,
गायींचे डोळे व्याकूळ
घनगंभीर जलधीचेही,
असणार कुठेतरी मूळ

आकाशभाकिते माझी, 
नक्षत्रकुळही दंग
देठास तोडतानाही, 
रडले न फुलाचे अंग!

- ग्रेस

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates