मोहन्जोद्डो - श्रीधर तिळवे


ह्या मोह्न्जोदडोमधून चालताना
मला फक्त तुझी राख मिळतिये
तुझी मूर्ती वगैरे असती 
तर तुझ्याविषयी संशय निर्माण झाला असता
विद्वानांना काय माहीत
तुझे असली रूप राख आहे
हा विनाश
तू भक्तांच्या आत काहीच सोडत नाहीस
त्याचा पुरावा आहे
माझेही मोह्न्जोदडो करून टाक
कविता ही माझ्या सांडपाण्याची व्यवस्था होती
एवढेच जगाला कळू दे

-श्रीधर तिळवे

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Blogger Templates